Få bilen hurtigt på værksted ved karosseriskade

17 October 2022
Camilla Sørensen

editorial

Hvis du skulle få en karosseriskade, er det vigtigt at finde et skadecenter, der kan hjælpe dig. Det bedste skadecenter i Danmark hedder Pers Autoopretning. De har mange års erfaring med at reparere biler – og de gør det hurtigt!

Læs med her og forstå hvorfor det er så vigtigt at få bilen repareret hurtigst muligt efter en skader.

Skader er farlige at køre med

For det første skal skader på karosseriet altid repareres, for at bilen skal kunne være godkendt til syn. Hvis skaden ikke bliver repareret, kan du risikere at skulle betale bøder eller endda få din bil afskrevet.

Derudover gælder det også for sikkerheden – skader på karosseriet kan have en negativ effekt på bilens stabilitet under kørsel. Det er derfor vigtigt at få dem repareret hurtigst muligt.

skadecenter

Hurtig reparation betyder tidligere skadeserstatning

Hvis skaden sker i en ulykke, hvor du ikke selv er skyld i skaden, vil skadeserstatningen formentlig blive dækket af den anden parts forsikring. Hvis skaden imidlertid stammer fra en ulykke, hvor du selv er skyld i skaden, skal din egen forsikring dække skadeserstatningen.

I begge tilfælde vil det dog være nemmere og hurtigere for skadeserstatningen at blive udbetalt, hvis skaden hurtigt bliver repareret. Jo længere skaden sidder i bilen, jo større skade vil den sandsynligvis have vokset sig til – og det betyder en større skadeserstatning, som forsikringen skal dække.

Kan alle karosseriskader laves?

Karosseriskader kan være skrøbelige skader, og i nogle tilfælde er skaden så stor, at det ikke længere er muligt at reparere den. I disse tilfælde vil skadeserstatningen blive udbetalt som en skrotpræmie for bilen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at du skal skifte bil – hos Pers Autoopretning har de teknologi til at skifte karosseridelen ud med en brugt del fra et andet køretøj. På den måde kan skaden repareres, og du slipper for at skifte bil.

Husk altid at få skader på karosseriet repareret hurtigt – både for din egen sikkerheds skyld og for en nemmere skadeserstatning.