Hjælp til afvænning og misbrugsbehandling på et misbrugscenter

15 september 2019
Astrid Pedersen

editorial

Når et menneske rammes af et misbrug, og vedkommendes forbrug af alkohol, hårde stoffer eller receptpligtig medicin således tager magten over vedkommendes liv, kan man som pårørende godt føle sig ganske magtesløs. Denne følelse af afmagt opstår, når man oplever, at det er ganske umuligt at trænge igennem til den misbrugsramte. Og det er ikke noget unormalt fænomen.

Langt de fleste pårørende til misbrugere oplever, at den misbrugsramte reagerer med irritation, vrede eller direkte afvisning, når de bringer problemet på bane. Dette skyldes, at benægtelse og fornægtelse er en vigtig del af et misbrug – her under også selvfornægtelse. En misbrugsramt, som er tilstrækkeligt langt ude, vil typisk ikke erkende, at der er et problem, hverken over for sig selv eller over for de nærmeste personer i vedkommendes liv.

Derfor er det vigtigt, at du farer med lempe over for din misbrugsramte ven, kæreste eller ægtefælle, og sørger for, at den nødvendige konfrontation er nøje planlagt.

Få hjælp til motivation af den misbrugsramte hos et professionelt misbrugscenter

Du kan nemt risikere, at den misbrugsramte støder dig fra sig og bliver endnu mere stædig, hvis du kun gør halvhjertede forsøg på at konfrontere ham eller hende. Derfor er det en god idé at få flere med – du kan for eksempel arrangere en intervention.

En intervention er en manøvre, under hvilken flere familiemedlemmer, venner og kolleger er til stede, og i samlet flok konfronterer den misbrugsramte med det formål at få vedkommende til at tage imod behandling. Men en intervention kan ikke stå alene. Det er vigtigt, at du også planlægger det efterfølgende forløb i detaljer. Og her kan du få hjælp fra et misbrugscenter.

Behandlingscenter Stien tilbyder hjælp til såvel tilrettelæggelse af interventionen som til planlægning af det efterfølgende afvænnings- og behandlings forløb. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk