I tiden inden kloakker

29 January 2023
Anders Hansen

Før kloakkerne blev opfundet, udviklede civilisationer rundt om i verden forskellige metoder til at kontrollere deres affald. I nogle tilfælde drejede det sig om simple gruber, der blev gravet i jorden for at indeholde og i sidste ende nedbryde organisk materiale.

Nogle kulturer brugte kloakgruber, der var foret med natur- eller lermaterialer for at forhindre udsivning til grundvandssystemer. Andre brugte komposteringstoiletter, der adskilte fast og flydende affald, så bakterier kunne nedbryde det første, mens det andet blev ledt væk fra beboede områder.

Denne proces var almindeligvis anvendt af de nordamerikanske indianere, som brugte siv til at beklæde grøfter med rindende vand for yderligere at lede spildevandet væk fra beboelsesområderne. Det gamle Rom havde et indviklet system af akvædukter og offentlige bade, som ofte fungerede som destination for det udledte spildevand, idet det filtreredes gennem sedimentationstanke og derefter spredes det i vandområder.

I nogle tilfælde blev spildevandet simpelthen ledt direkte ud i floder eller oceaner. Selv i disse tilfælde skete der ofte en naturlig sedimentering, inden spildevandet nåede beboede områder. På trods af sin enkelhed bidrog denne fremgangsmåde til at reducere spredningen af sygdomme gennem forurenede vandkilder.

kloakmester

I dag er kloakkerne i høj grad ansvarlige for håndteringen af byaffald i hele verden, men det er vigtigt at værdsætte, hvad vores forfædre gjorde førhen for at sikre, at byerne var beboelige steder. Ved at forstå de løsninger, der blev anvendt i antikken, kan vi få en bedre forståelse for moderne kloaksystemer og deres betydning for folkesundheden og sanitet. Så i dag bruger man blandt andet en kloakmester i Sønderborg til hjælp.

I sidste ende er det klart, at selv uden kloakker har der gennem historien været måder at håndtere menneskeligt affald på en sikker og ansvarlig måde.

Hvor meget skidt og affald kan en kloak håndtere?

Kloakker er bygget til at kunne rumme en stor mængde affald og er beregnet til at bortskaffe menneskelige og industrielle biprodukter på en sikker måde. Afhængigt af systemets størrelse kan kloakker håndtere mellem 50 og 500 liter pr. person pr. dag.

Spildevandet strømmer gennem de underjordiske rør, der fungerer som en kanal for alle typer væsker, faste stoffer og gasser, der kommer ind i kloaksystemet. Disse materialer passerer gennem rør med en diameter på mellem 10 centimeter (4 tommer) og 1 meter (3 fod).

Spildevandet ledes derefter til bundfældningstanke, hvor større faste stoffer bundfældes, inden de fjernes mekanisk. Den resterende væske behandles med kemikalier eller biologiske stoffer, inden den ledes tilbage i miljøet.