Professionelt kloakarbejde i Salling

30 November 2020
Astrid Pedersen

En velfungerende kloak er essentiel for hjemmets sundhed – både når det angår selve bygningen som menneskene deri. Oplever du ofte dårlig lugt fra afløb i for eksempel badeværelse, køkken eller bryggers kan det være tegn på at den er gal med boligens kloaksystem.

Kloakken har den vigtige funktion at den ved hjælp af et sindrigt system af rør, dræn og brønde leder spildevand og regnvand væk fra din bolig, hvorved skader på murværket samt sygdomme forhindres i at opstå. Og derfor bør du få fat på en autoriseret kloakmester så som for eksempel Poul Jensen Entreprenør hvis du oplever problemer med din kloak.

Hvilke former for kloakarbejde udfører Poul Jensen Entreprenør?

Hos Poul Jensen Entreprenør kan du få alle former for arbejde vedrørende spildevand og kloakering udført af autoriseret kloakmester. Det kan for eksempel dreje sig om tilslutning til det offentlig kloak net, separering af regnvand og spildevand, reparationer af kloak anlæg samt servicering og vedligeholdelse af samme – for eksempel ved hjælp af højtryksspuling og regelmæssig tv inspektion.

Hos Poul Jensen Entreprenør kan du få professionel og autoriseret hjælp til etablering og montering af rottespærre hvorved du kan forhindre rotte invasion med alt hvad dertil hører af genvordigheder.

Er dit bolig beliggende i et område hvor grundvands spejlet står højt kan du få nedlagt et omfangsdræn eller en faskine, som kan forhindre væde i at trænge ind i boligen. Dette arbejde varetager Poul Jensen Entreprenør gerne, sammen med etablering af diverse former for brønde i forbindelse dermed.

Har du brug for at få anlagt en helt ny kloak installation, for eksempel i forbindelse med nybyggeri eller tilbygning, kan Poul Jensen Entreprenør sagtens hjælpe – også med dertil hørende montering af højtvandslukke og tilbageløbsstop. Og så varetager Poul Jensen Entreprenør også gerne eftersyn i forbindelse med forsikrings sager.

Du kan altid kontakte Poul Jensen Entreprenør med henblik på et tilbud på kloak arbejde og kloak service i din private bolig via virksomhedens hjemmeside https://www.poul-jensen.dk/vi-udfoerer/kloakarbejde/